за Христос

И Господ им даде покой от всички страни, както беше дал клетва на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях. Господ предаде всичките им врагове в ръката им.

Слушай Исус Навиев 21:44
Исус Навиев 21:44

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:44:

И ГОСПОД им даде спокойствие #букв.: почивка# отвсякъде, според всичко, за което се беше заклел на бащите им; и никой от всичките им врагове не устоя пред тях; ГОСПОД предаде всичките им врагове в ръката им.
/Верен 2002/
И Господ им даде спокойствие от всяка страна, както се бе обрекъл на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях. Господ предаде всичките им врагове в ръката им.
/Библейско общество 2000/
И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им.
/Протестантски 1940/
И Господ им даде спокойствие отвред, както се бе клел на отците им, и никой от враговете им не устоя насреща им; всички техни врагове Господ предаде в ръцете им.
/Православен/
И даде им Господ упокоение от всякъде, по всичко що се кле на отците им; и никой от всичките им врагове не можа да застане срещу лицето им: всичките им врагове предаде Господ в ръката им.
/Цариградски/
And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.
/KJV/