за Христос

Така Господ даде на Израел цялата земя, за която беше дал клетва на бащите им, че ще им я даде; те я завладяха и се заселиха в нея.

Слушай Исус Навиев 21:43
Исус Навиев 21:43

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:43: