за Христос

А от Нефталимовото племе: убежищния град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му - всичко три града.

Слушай Исус Навиев 21:32
Исус Навиев 21:32

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:32:

и от нефталимовото племе: Кедес в Галилея, града за прибежище на убиеца, със землищата му и Амот-Дор със землищата му, и Картан със землищата му - три града.
/Верен 2002/
А от Нефталимовото племе: убежищния град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му - всичко три града.
/Библейско общество 2000/
а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града.
/Протестантски 1940/
от Нефталимово коляно: Кедес с околината му, - град за убежище на убийци, в Галилея, Хамот-Дор с околината му, Картан с околината му - три града.
/Православен/
и от Нефталимовото племе, града на прибежище за убийца Кедес в Галилея и предградията му, и Амот-дор и предградията му, и Картан и предградията му: три града.
/Цариградски/
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammothdor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.
/KJV/