за Христос

дадоха им града на Арва, Енаковия баща (който е град Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълмиста земя

Слушай Исус Навиев 21:11
Исус Навиев 21:11

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:11: