за Христос

И така, определиха Кадес в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим, Сихем в хълмистата земя на Ефрем и Кириат-Арва (който е Хеврон) в хълмистата земя на Юда.

Слушай Исус Навиев 20:7
Исус Навиев 20:7

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 20:7:

И отделиха Кедес в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим и Сихем в хълмистата страна на Ефрем, и Кириат-Арва, който е Хеврон, в хълмистата земя на Юда.
/Верен 2002/
И така, определиха Кадес в Галилея, в хълмистата земя на Нефталим, Сихем в хълмистата земя на Ефрем и Кириат-Арва, (който е Хеврон) в хълмистата земя на Юда.
/Библейско общество 2000/
И тъй, отделиха Кадес в Галилея, в хълмистата земя на Нефталима, Сихем в хълмистата земя на Ефрема, и Кириат-арва (която е Хеврон) в хълмистата земя на Юда.
/Протестантски 1940/
И отредиха Кедес в Галилея, в Нефталимова планина, Сихем в Ефремова планина, и Кириат-Арба, инак Хеврон, в Иудина планина;
/Православен/
И отделиха Кадес в Галилея в Нефталимовата гора, и Сихем в Ефремовата гора, и Кириат-арва (която е Хеврон) в Юдината гора.
/Цариградски/
And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjatharba, which is Hebron, in the mountain of Judah.
/KJV/