за Христос

Масфа, Хефира, Моса,

Слушай Исус Навиев 18:26
Исус Навиев 18:26

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 18:26:

и Масфа, и Хефира, и Моса,
/Верен 2002/
Масфа, Хефира, Моса,
/Библейско общество 2000/
Масфа, Хефира, Моса,
/Протестантски 1940/
Мицфе, Кефира и Моца,
/Православен/
и Масфа, и Хефира, и Моса,
/Цариградски/
And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah,
/KJV/