за Христос

Разпределяне на останалата земя
След това цялото общество израелтяни се събра в Сило, където поставиха шатъра за срещане; защото земята вече беше завладяна от тях.

Слушай Исус Навиев 18:1
Исус Навиев 18:1

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 18:1: