за Христос

Исус Навиев 15:1-12,20-63   

1 На племето на Юдовите синове според семействата им се падна по жребий земята до Едом; пустинята Цин на юг беше южната й граница.
2 Южната им граница започваше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към Негев;
3 и продължаваше към Негев до склона на Акравим, преминаваше в Цин, изкачваше се на юг от Кадис-варни, преминаваше край Есрон, изкачваше се в Адар, завиваше към Карка,
4 преминаваше до Асмон и достигаше до Египетския поток. Границата свършваше при морето. Това е южната им граница.
5 А източната граница беше Соленото море до устието на Йордан. И границата на северната част започваше от залива на морето при устието на Йордан;
6 продължаваше до Ветагла и преминаваше на север от Ветарава. Границата се изкачваше до камъка на Воан, Рувимовия потомък.
7 От долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на юг от потока, преминаваше към водите на Енсемес и свършваше до извора Рогил.
8 Границата възлизаше през долината на Еномовия син, на юг от Евус (това е Йерусалим), и минаваше по върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, в северния край на долината на рафаимите;
9 и от върха на хълма границата завиваше до извора на водата Нефтоя и стигаше до градовете на ефронската планина; после се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим).
10 От Ваала границата завиваше на запад към сиирската планина, минаваше край северната страна на планината Ярим (която е Хасалон), слизаше във Ветсемес и минаваше през Тамна;
11 после границата излизаше на север от Акарон и се отправяше към Сикрон, минаваше през планината Ваал и стигаше до Явнеил. Границата свършваше при морето.
12 А западната граница беше край Голямото море и пределите му.
Тези бяха околовръстните граници на Юдовите синове според семействата им.
20 Това е наследството на племето на Юдовите синове според семействата им.
21 Най-крайните градове във владение на племето на Юдовите синове, граничещи с Едом на юг, бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,
22 Кина, Димона, Адада,
23 Кадес, Асор, Итнан,
24 Зиф, Телем, Ваалот,
25 Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),
26 Амам, Сема, Молада,
27 Асаргада, Есемон, Ветфалет,
28 Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,
29 Ваал, Иим, Асем,
30 Елтолад, Хесил, Хорма,
31 Сиклаг, Мадмана, Сансана,
32 Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове заедно със селата им бяха двадесет и девет.
33 В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,
34 Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,
35 Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,
36 Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града заедно със селата им;
37 Сенан, Адаса, Мигдалгад,
38 Далаан, Масфа, Йоктеил,
39 Лахис, Васкат, Еглон,
40 Хавон, Лахмас, Хитлис,
41 Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града заедно със силата им;
42 Ливна, Етер, Асан,
43 Ефта, Асена, Несив,
44 Кеила, Ахзив и Мариса; девет града заедно със селата им;
45 Акарон и заселищата му заедно със селата му;
46 от Акарон до морето всичките градове, които са близо до Азот, заедно със селата им;
47 Азот и заселищата му заедно със селата му, Газа и заселищата му заедно със селата му, до Египетския поток и Голямото море с пределите му.
48 А в хълмистите места: Самир, Ятир, Сохо,
49 Дана, Кириат-сана (който е Девир),
50 Анав, Естемо, Аним,
51 Гесен, Олон и Гило; единадесет града заедно със селата им;
52 Арав, Дума, Есан,
53 Янум, Вет-тапфуа, Афека,
54 Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града заедно със селата им;
55 Маон, Кармил, Зиф, Юта,
56 Езраел, Йокдеам, Заноа,
57 Акаин, Гаваа и Тамна; десет града заедно със селата им;
58 Алул, Ветсур, Гедор,
59 Маарат, Ветанот и Елтекон; шест града заедно със селата им;
60 Кириат-ваал (който е Кириат-иарим) и Рава; два града заедно със селата им.
61 В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,
62 Нивсан, Градът на солта и Енгади; шест града заедно със селата им.
63 А Юдовите синове не можаха да изгонят йевусейците, които населяваха Йерусалим; а йевусейците живееха в Йерусалим с Юдовите синове - и така живеят до днес.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24