за Христос

Преди това името на Хеврон беше Кириат-Арва; а Арва беше голям човек между енакимите.
И земята утихна от война.

Слушай Исус Навиев 14:15
Исус Навиев 14:15

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 14:15: