за Христос

Територията им беше от Маханаим, целият Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките заселища на Яир, които са във Васан, шестдесет града.

Слушай Исус Навиев 13:30
Исус Навиев 13:30

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 13:30: