за Христос

от Сиор в посока към Египет до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците - петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;

Слушай Исус Навиев 13:3
Исус Навиев 13:3

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 13:3:

от Сихор, който е на изток от Египет, до границата на Акарон на север - която се счита на ханаанците - петимата първенци на филистимците: газяните, азотците, аскалонците, гетците и акаронците, и авейците;
/Верен 2002/
от Сиор, в посока към Египет, до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците - петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;
/Библейско общество 2000/
От Сихор, който е пред Египет, до границите на Екрон на север, смятат се за ханаански петима филистимски владелци: газският, азотският, аскалонският, гетският, екронският и авейският;
/Православен/
от Сиор, който е срещу Египет, до пределите на Акарон към север, които се считат на Ханаанците; петте войводства на Филистимците, на Газяните, на Азотяните, на Аскалонците, на Гетците, и на Акаронците; и земята която е на Авейците:
/Цариградски/
From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites:
/KJV/