за Христос

Исус Навиев 13:1-6   

1 Разпределяне на Обетованата земя между Израелевите племена
(13:1-21:45)
Разпределяне на Източен Ханаан

А Исус остаря и беше в напреднала възраст. Тогава Господ му каза: Ти остаря и си в напреднала възраст, а остава още много земя да бъде превзета.
2 Ето земята, която остава още: всичките области на филистимците и цялата Гесурска земя,
3 от Сиор в посока към Египет до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците - петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;
4 на Негев, цялата земя на ханаанците и Меара, която принадлежи на сидонците, до Афек, до Аморейските територии;
5 и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрев слънце, от Ваалгад в подножието на Ермонската планина до прохода на Емат;
6 всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, т. е. всичките сидонци; тях Аз ще изтребя пред израелтяните; а ти раздели тази земя в наследство на Израел, както ти заповядах.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24