за Христос

Исус Навиев 11:1-8   

1 Покоряване на Северен Ханаан
А асорският цар Явин, като чу за това, изпрати хора до мадонския цар Йовав, до симвронския цар, до ахсафския цар
2 и до царете, които бяха на север в хълмистата страна, в пустинята Араба на юг от Хинерот, и в долината, и в Нафат-дор на запад,
3 до ханаанците, които бяха на изток и на запад, до аморейците, хетите, ферезейците и йевусейците в хълмистата страна, и до евейците под Ермон в земята Масфа.
4 И те заедно с всичките си войски - народ, многоброен като пясъка покрай морето, - излязоха с твърде много коне и колесници.
5 След като всички тези царе се събраха, дойдоха и заедно разположиха стан близо до езерото Мером, за да се бият с Израел.
6 Тогава Господ каза на Исус: Не се плаши от тях! Защото утре по това време Аз ще ги предам всички избити пред Израел; и ще прережеш жилите на конете им и ще изгориш с огън колесниците им.
7 И така, Исус и всичките войни с него излязоха внезапно против тях при езерото Мером и ги нападнаха.
8 И Господ ги предаде на Израел; и те ги поразиха и ги гониха до самия Сидон и до Мисрефот-маим, и до долината на Масфа на изток; поразяваха ги, докато не остана жив нито един от тях.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24