за Христос

Всички тези царе и земята им Исус превзе наведнъж, защото Господ, Израелевият Бог, воюваше за Израел.

Слушай Исус Навиев 10:42
Исус Навиев 10:42

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:42: