за Христос

Елате при мен и ми помогнете. И нека поразим Гаваон, защото е сключил мир с Исус и с израелтяните.

Слушай Исус Навиев 10:4
Исус Навиев 10:4

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:4: