за Христос

После Исус заедно с целия Израел отиде от Еглон в Хеврон и воюваха против града;

Слушай Исус Навиев 10:36
Исус Навиев 10:36

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:36: