за Христос

и в същия ден го превзеха и го поразиха с острието на меча. В същия ден Исус изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, точно както направи в Лахис.

Слушай Исус Навиев 10:35
Исус Навиев 10:35

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:35:

И в същия ден те го превзеха, и го поразиха с острието на меча; и в същия ден той изпълни проклятието над всички, които бяха в него, според всичко, което беше направил на Лахис.
/Верен 2002/
и в същия ден го превзеха и го поразиха с меч. В същия ден Исус изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, точно както направи в Лахис.
/Библейско общество 2000/
и в същия ден го превзеха и поразиха го с острото на ножа; в същия ден Исус изтреби, като обречени, колкото души имаше в него, според всичко, що стори в Лахис.
/Протестантски 1940/
(предаде го Господ в ръцете на Израиля) и го превзеха в същия ден и го поразиха с меч, и всичко живо, що се намираше в него в оня ден, той предаде на заклятие, както постъпи с Лахис.
/Православен/
И превзеха го в този ден, и поразиха го с острото на ножа; и изтреби в този ден всичките души които бяха в него, по всичко що направи на Лахис.
/Цариградски/
And they took it on that day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein he utterly destroyed that day, according to all that he had done to Lachish.
/KJV/