за Христос

А от Лахис Исус и целият Израел отидоха в Еглон, разположиха стан срещу града и воюваха против него;

Слушай Исус Навиев 10:34
Исус Навиев 10:34

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:34: