за Христос

Тогава гезерският цар Оран дойде да помогне на Лахис; но Исус порази него и народа му, докато не му остави никого жив.

Слушай Исус Навиев 10:33
Исус Навиев 10:33

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:33: