за Христос

И Господ предаде Лахис на Израел; превзеха го на втория ден и поразиха с острието на меча града и всички хора, които бяха в него, точно както направиха в Ливна.

Слушай Исус Навиев 10:32
Исус Навиев 10:32

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:32:

И ГОСПОД предаде Лахис в ръката на Израил и той го превзе на втория ден, и порази с острието на меча него и всички, които бяха в него, според всичко, което бяха направили на Ливна.
/Верен 2002/
И Господ предаде Лахис на Израел; превзеха го на втория ден и поразиха с меч града и всички хора, които бяха в него, точно както направиха в Ливна.
/Библейско общество 2000/
И Господ предаде Лахис в ръката на Израиля; и превзеха го на втория ден, и поразиха с острото на ножа него и колкото души имаше в него, според всичко що сториха на Ливна.
/Протестантски 1940/
и предаде Господ Лахис в ръцете на Израиля, и той го превзе на другия ден, и порази с меч него и всичко живо, що беше в него, (и го изтреби) тъй, както постъпи с Ливна.
/Православен/
И предаде Господ Лахис в ръката на Израиля, и превзеха го втория ден, и поразиха с острото на ножа него и всичките души които бяха в него, по всичко що направиха на Ливна.
/Цариградски/
And the LORD delivered Lachish into the hand of Israel, which took it on the second day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, according to all that he had done to Libnah.
/KJV/