за Христос

После Исус заедно с целия Израел отидоха от Ливна в Лахис, разположиха стан срещу града и воюваха против него.

Слушай Исус Навиев 10:31
Исус Навиев 10:31

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:31: