за Христос

И Господ предаде и града, и царя му в ръката на Израел; и те поразиха с острието на меча него и всички хора, които се намираха в града; не оставиха никого да избяга от града; Исус постъпи с царя му, както беше постъпил с йерихонския цар.

Слушай Исус Навиев 10:30
Исус Навиев 10:30

Други преводи на Исус Навиев 10:30:

И ГОСПОД предаде и нея, и царя й в ръката на Израил; и той порази с острието на меча нея и всички, които бяха в нея. Не остави никой оцелял в нея и направи на царя й, както беше направил на ерихонския цар.
/Верен 2002/
И Господ предаде и града, и царя му в ръката на Израел; и те поразиха с меч него и всички хора, които се намираха в града; не оставиха никого да избяга от града; Исус постъпи с царя му, както беше постъпил с йерихонския цар.
/Библейско общество 2000/
И Господ предаде и нея и царя й в ръката на Израиля; и порази с острото на ножа си нея и колкото души имаше в нея; не остави никого да избяга* от нея; и стори на царя й както бе сторил на ерихонския цар.
/Протестантски 1940/
и предаде Господ и нея в ръцете на Израиля, (и превзеха нея) и царя й, и я изтреби Иисус с меч и всичко живо, що се намираше в нея: не остави в нея никого, който да оцелее (и да избяга), а с царя им постъпи тъй, както постъпи с иерихонския цар.
/Православен/
И предаде Господ и нея и царя й в ръката на Израиля; и порази с острото на ножа нея и всичките души които бяха в нея: не остави в нея остатък; и направи на царя й както направи на Иерихонския цар.
/Цариградски/
And the LORD delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel; and he smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein; he let none remain in it; but did unto the king thereof as he did unto the king of Jericho.
/KJV/