за Христос

След това Исус заедно с целия Израел отидоха от Макида в Ливна и воюваше против Ливна.

Слушай Исус Навиев 10:29
Исус Навиев 10:29

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:29: