за Христос

В същия ден Исус превзе Макида и порази града и царя му с острието на меча. Изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, като не остави никого да избяга. И постъпи с макидския цар, както беше постъпил с йерихонския цар.

Слушай Исус Навиев 10:28
Исус Навиев 10:28

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:28:

В онзи ден Иисус превзе Макида и я порази с острието на меча, и изпълни проклятието над нея и над царя й, и над всички, които бяха в нея. Не остави никой оцелял и направи на макидския цар, както беше направил на ерихонския цар.
/Верен 2002/
В същия ден Исус превзе Макида и порази града и царя му с меч. Изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, като не остави никого да избяга. И постъпи с макидския цар, както беше постъпил с йерихонския цар.
/Библейско общество 2000/
В същия ден Исус превзе Макида и порази нея и царя й с острото на ножа; изтреби като обречени, тях и колкото души имаше в нея, не остави никого да избяга {Еврейски: да оцелее.}*; стори на макидския цар както бе сторил на ерихонския цар.
/Протестантски 1940/
В същия ден Иисус превзе Макед и порази с меч (него) и царя му, и предаде на заклятие тях и всичко живо, що се намираше в него: не остави никого, който да оцелее (и да избяга); и с македския цар постъпи тъй, както постъпи с иерихонския цар.
/Православен/
И в този ден превзе Исус Макида, и порази я с острото на ножа, и царя й; изтреби ги и всичките души които бяха в нея: не остави остатък; и направи на Макидския цар както направи на Иерихонския цар.
/Цариградски/
And that day Joshua took Makkedah, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof he utterly destroyed, them, and all the souls that were therein; he let none remain: and he did to the king of Makkedah as he did unto the king of Jericho.
/KJV/