за Христос

След това Исус ги уби и ги обеси на пет дървета, и те висяха на дърветата до вечерта.

Слушай Исус Навиев 10:26
Исус Навиев 10:26

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:26: