за Христос

Исус продължи: Не се бойте и не се страхувайте, бъдете силни и храбри, понеже така ще постъпи Господ с всичките ви неприятели, против които воювате.

Слушай Исус Навиев 10:25
Исус Навиев 10:25

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:25:

И Иисус им каза: Не се бойте и не се страхувайте; бъдете силни и смели, понеже така ще направи ГОСПОД на всички ваши врагове, срещу които воювате!
/Верен 2002/
Исус продължи: Не се бойте се и не се страхувайте, бъдете силни и смели, понеже така ще постъпи Господ с всичките ви неприятели, против които воювате.
/Библейско общество 2000/
Исус още им каза: Не бойте се, нито се страхувайте, бъдете силни и дръзновени, понеже така ще стори Господ на всичките ви неприятели, против които воювате.
/Протестантски 1940/
Иисус им каза: не бойте се и не се ужасявайте, бъдете твърди и храбри; защото тъй ще постъпи Господ с всички ваши врагове, с които ще воювате.
/Православен/
И рече им Исус: Не бойте, се нито да се страхувате: бъдете крепки и мъжествени; понеже така ще направи Господ на всичките ви неприятели против които ратувате.
/Цариградски/
And Joshua said unto them, Fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage: for thus shall the LORD do to all your enemies against whom ye fight.
/KJV/