за Христос

тогава целият народ се върна с мир в стана при Исус в Макида. Никой не обели и дума против някого от израелтяните.

Слушай Исус Навиев 10:21
Исус Навиев 10:21

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:21: