за Христос

И когато Исус и израелтяните ги поразиха с голямо клане, докато избиха почти всички, а останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,

Слушай Исус Навиев 10:20
Исус Навиев 10:20

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:20:

И когато Иисус и израилевите синове им бяха нанесли окончателно и много тежко поражение, докато ги довършиха, а останалите оцелели от тях бяха влезли в укрепените градове,
/Верен 2002/
И когато Исус и израелците ги поразиха с голямо клане и унищожиха мнозина от тях, а останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,
/Библейско общество 2000/
И когато Исус и израилтяните ги поразиха с твърде голямо клане, догдето бяха изтребени, и останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,
/Протестантски 1940/
След като Иисус и синовете Израилеви им нанасяха твърде голямо поражение, и останалите от тях побягнаха в укрепените градове,
/Православен/
И когато Исус и Израилевите синове ги поразиха с поражение твърде голямо доде се изтребиха, и останалите от тях колкото се избавиха влязоха в оградени градове,
/Цариградски/
And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, till they were consumed, that the rest which remained of them entered into fenced cities.
/KJV/