за Христос

много се уплашиха, той и народът му, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, беше по-голям от Гай и всичките му мъже бяха силни.

Слушай Исус Навиев 10:2
Исус Навиев 10:2

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:2:

много се уплашиха, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни.
/Верен 2002/
много се уплашиха, той и народът му, защото Гаваон беше голям град, приличаше на царски град, беше по-голям от Гай и всичките му мъже бяха силни.
/Библейско общество 2000/
уплашиха се много, той и людете му, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и защото беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни.
/Протестантски 1940/
той се много уплаши, защото Гаваон (беше) голям град, като един от царските градове, и по-голям от Гай, и всичките му жители бяха юнаци.
/Православен/
уплашиха се много, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и защото беше по-голям от Гай, и всичките му мъже силни.
/Цариградски/
That they feared greatly, because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty.
/KJV/