за Христос

Исус каза: Струпайте големи камъни при входа на пещерата и поставете хора при нея да ги пазят;

Слушай Исус Навиев 10:18
Исус Навиев 10:18

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:18: