за Христос

Такъв ден не е имало нито преди, нито след това - Господ да послуша така човешки глас; защото Господ воюваше за Израел.

Слушай Исус Навиев 10:14
Исус Навиев 10:14

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:14: