за Христос

И слънцето застана на място и луната се спря,
докато народът отмъщаваше на неприятелите си.
Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да си отиде почти цял ден.

Слушай Исус Навиев 10:13
Исус Навиев 10:13

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:13:

И слънцето застана и луната спря, докато народът отмъсти на враговете си. Това не е ли записано в Книгата на Праведния? И слънцето застана в средата на небето и не побърза да залезе почти цял ден.
/Верен 2002/
И слънцето спря и луната преустанови хода си,
докато народът отмъщаваше на неприятелите си.
Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето спря по средата на небето и не бързаше да залезе почти цял ден.
/Библейско общество 2000/
И слънцето застана и луната се спря,
Догдето мъздовъздадоха людете на неприятелите си.
Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана всред небето, и не побърза да дойде почти цял ден.
/Протестантски 1940/
И слънцето се спря и месецът стоя, докле народът отмъстяваше на враговете си. Нали това е писано в книгата на Праведния: слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден?
/Православен/
И слънцето застана и луната се спря додето си отмъстиха людете на неприятелите си. Не е ли това написано в книгата на Праведния? И застана слънцето всред небето, и не побърза да зайде почти цял ден.
/Цариградски/
And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.
/KJV/