за Христос

Тогава Исус се обърна към Господа - в деня, когато Господ предаде аморейците на израелтяните, и каза в присъствието на целия Израел:
Спри, слънце, над Гаваон
и ти, луна, над долината Еалон.

Слушай Исус Навиев 10:12
Исус Навиев 10:12

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 10:12:

Тогава Иисус говори на ГОСПОДА в деня, когато ГОСПОД предаде аморейците пред израилевите синове, и каза пред очите на Израил: Застани, слънце, над Гаваон и ти, луна, в долината Еалон!
/Верен 2002/
Тогава Исус се обърна към Господа - в деня, когато Господ предаде аморейците на израелците, и каза в присъствието на целия Израел:
Спри, слънце, над Гаваон
и ти, луна, над долината Еалон.
/Библейско общество 2000/
Тогава говори Исус Господу, в деня когато Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече пред очите на Израиля:
Застани, слънце, над Гаваон,
И ти, луно, над долината Еалон.
/Протестантски 1940/
Иисус извика към Господа в оня ден, в който Господ (Бог) предаде Аморея в ръцете на Израиля, - след като ги изби в Гаваон, и те бяха избити пред лицето на синовете Израилеви, - и каза пред израилтяните: спри се, слънце, над Гаваон, и ти, месечино, над Айалонската долина!
/Православен/
Тогаз говори Исус Господу в който ден Господ предаде Аморейците пред лицето на Израилевите синове, и рече пред очите на Израиля: Застани, слънце, над Гаваон, и ти луно, над дола Еалон.
/Цариградски/
Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.
/KJV/