за Христос

Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
на Давидовия престол и на неговото царство,
за да го утвърди и поддържа
чрез правосъдие и правда, отсега и довека.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

Слушай Исая 9:7
Исая 9:7

Препратки:

Други преводи на Исая 9:7:

Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
/Верен 2002/
Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
на Давидовия престол и на неговото царство,
за да го утвърди и поддържа
чрез правосъдие и правда, отсега и до века.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
/Библейско общество 2000/
Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
На Давидовия престол и на неговото царство,
За да го утвърди и поддържа,
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
/Протестантски 1940/
Неговата власт и мир безкрай ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господа Саваота ще извърши това.
/Православен/
Не ще има свършък в наращението на началството му и на мира
Върху Давидовия престол и неговото царство,
За да го нареди и да го утвърди
В съд и правда, от нине и до века.
Ревността на Господа Саваота ще извърши това.
/Цариградски/
Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.
/KJV/