за Христос

Исая 8   

1 Предсказание за предстояща война
И Господ ми каза: Вземи си една голяма дъска и напиши на нея с обикновени букви - За Махер-шалал-хаш-база;
2 и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария, Еверехиевия син.
3 И така, отидох при пророчицата; и тя зачена и роди син. И Господ ми каза: Наречи го Махер-шалал-хаш-баз;
4 защото, преди детето да се научи да вика: "Татко мой!" и "Майко моя!", богатството на Дамаск и плячките на Самария ще бъдат занесени пред асирийския цар.
5 И Господ ми говори пак:
6 Понеже този народ се отказа от тихо течащите силоамски води
и се радва за Расин и за Ромелиевия син,
7 затова, ето, Господ извежда върху него
силните и големи води на Ефрат,
асирийския цар и цялата му слава;
и като прелее всичките си канали
и наводни всичките си брегове,
8 ще нахлуе и през Юдея, ще наводни и ще прелее,
ще стигне до гуша
и разперените му крила ще напълнят
ширината на земята ти, Емануиле.
9 Строшете се, народи, бъдете разломени
и (чуйте всички, които сте в далечни страни!)
опашете се; но ще бъдете разломени;
опашете се; но ще бъдете разломени.
10 Съветвайте се помежду си, но съветването ще се осуети;
говорете дума, но тя няма да устои;
защото Бог е с нас.
11 Защото така ми говори Господ със силна ръка
и ме научи да не ходя по пътя на този народ, като каза:
12 Не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз,
и не се бойте от това, от което те се боят,
нито се плашете.
13 Господа на Силите - Него осветете,
от Него се страхувайте и от Него треперете.
14 И Той ще бъде за светилище -
но и за камък, о който да се спъват,
и за канара, поради която да се оскърбяват
двата Израелеви дома, -
за мрежа и за примка на йерусалимските жители.
15 О Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат,
и в нея ще се впримчат и ще се уловят.
16 Завържи увещанието,
запечатай поуката между учениците Ми.
17 И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом,
и на Него ще се надявам.
18 Ето, аз и децата, които ми е дал Господ,
сме за знамение и за предвещания в Израел
от Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.
19 И когато ви кажат:
Допитвайте се до запитвачите на зли духове
и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?
Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?
20 Нека прибегнат при закона и при свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
наистина няма зазоряване за тях.
21 Те ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели;
и когато огладнеят, ще негодуват,
ще злословят царя си и Бога си.
И ще погледнат нагоре.
22 После ще се взрат в земята
и, ето - скръб и тъмнина, мрак на измъчване
и широко разпростряла се черна нощ.