за Христос

Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачене и ще роди син,
и ще го нарече Емануил.

Слушай Исая 7:14
Исая 7:14

Препратки:

Други преводи на Исая 7:14: