за Христос

Те викаха един през друг:
Свят, свят, свят Господ на Силите!
Славата Му изпълва цялата земя.

Слушай Исая 6:3
Исая 6:3

Препратки:

Други преводи на Исая 6:3: