за Христос

Но още ще остане в нея една десета част
и тя ще бъде разорена;
но както на теревинта и дъба
пънът им остава, когато бъдат отсечени,
така светият род ще бъде пънът й.

Слушай Исая 6:13
Исая 6:13

Препратки:

Други преводи на Исая 6:13:

И една десета част да е още в нея, отново ще бъде опустошена; но както дървото и дъба, когато се отсекат, остава пънът им, така светият род е пънът й.
/Верен 2002/
Но още ще остане в нея една десета част
и тя ще бъде разорена;
но както на теревинта и дъба
пънът им остава, когато бъдат отсечени,
така светият род ще бъде пънът й.
/Библейско общество 2000/
Но още ще остане в нея една десета част,
И тя ще бъде погризена;
Но както на теревинта и дъба
Пънът им остава, когато се отсекат,
Така светият род ще бъде пъна й.
/Протестантски 1940/
И ако още остане десета част на нея и се възвърне, и тя пак ще бъде разорена; но както от теревинт и дъб, кога са и отсечени, остава коренът им, тъй светото семе ще бъде неин корен.
/Православен/
Но ще остане в нея още една десета част.
И тя пак ще се изнури:
Както теревинтът и дъбът на които
Пънът остава в тях когато се отсекат,
Така светото семе ще бъде пънът й.
/Цариградски/
But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten: as a teil tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves: so the holy seed shall be the substance thereof.
/KJV/