за Христос

като живее в гробищата
и нощува в подземията;
като яде свинско месо
и държи в съдовете си вариво от нечисти неща;

Слушай Исая 65:4
Исая 65:4

Препратки:

Други преводи на Исая 65:4: