за Христос

Няма да се трудят напразно,
нито ще раждат деца за бедствие;
защото те са род на благословените от Господа,
също и потомството им.

Слушай Исая 65:23
Исая 65:23

Препратки:

Други преводи на Исая 65:23: