за Христос

Исая 65:1,9,13,14,16,17   

1 Божието наказание на непокорните
Дадох достъп на онези, които не питаха за Мене;
бях близо до онези, които не Ме търсеха.
Ето Ме! Ето Ме! - казах
на народ, който не призоваваше името Ми.
9 Ще произведа потомък от Яков
и от Юда - наследник на планините Си;
Моите избрани ще ги наследят
и слугите Ми ще се заселят там.
13 Затова така говори Господ Йехова:
Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате;
ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате;
ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате;
14 ето, Моите слуги ще пеят със сърдечна радост,
а вие ще пищите от болка в сърцата ви
и ще се вайкате от съкрушаване на духа.
16 Така че, който облажава себе си на земята,
ще облажава себе си в Бога на истината,
и който се кълне на земята,
ще се кълне в Бога на истината;
защото предишните скърби бяха забравени
и защото се скриха от очите Ми.
17 Нова земя и ново небе
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя;
и предишните неща няма да се спомнят,
нито ще дойдат на ум.