за Христос

Защото от древността не се е чуло,
до уши не е стигнало,
око не е видяло друг бог, освен Тебе,
да е извършил такива дела за онези, които го чакат.

Слушай Исая 64:4
Исая 64:4

Препратки:

Други преводи на Исая 64:4:

Защото от древността не се е чуло, до уши не е стигало, око не е видяло друг бог освен Теб, който да направи нещо за онзи, който Го чака.
/Верен 2002/
Защото от древността не се е чуло,
до уши не е стигнало,
око не е видяло друг бог, освен Теб,
да е извършил такива дела за онези, които го чакат.
/Библейско общество 2000/
Защото от древността не се е чуло,
До уши не е стигнало,
Око не е видяло друг бог, освен Тебе.
Да е извършил такива дела за ония, които го чакат.
/Протестантски 1940/
Защото отвека не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и никое око не бе виждало други бог, освен Тебе, който да е сторил толкова за онези, които се нему надяват.
/Православен/
Защото от века не се е чуло,
До уши не е стигало,
Око не е видело друг Бог освен тебе
Да е направил таквиз дела за онези които го чакат.
/Цариградски/
For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
/KJV/