за Христос

Във всичките им скърби Той скърбеше
и ангелът на присъствието Му ги избави;
поради любовта Си и милосърдието Си Той сам ги изкупи,
вдигна ги и ги носи през всички древни дни.

Слушай Исая 63:9
Исая 63:9

Препратки:

Други преводи на Исая 63:9:

Във всичките им скърби Той скърбеше и Ангелът на присъствието Му ги избави. В любовта Си и в милосърдието Си Той ги изкупи, вдигна ги и ги носи през всички древни дни.
/Верен 2002/
Във всичките им скърби Той скърбеше
и ангелът на присъствието Му ги избави;
поради любовта Си и милосърдието Си Той сам ги изкупи,
вдигна ги и ги носи през всички древни дни.
/Библейско общество 2000/
Във всичките им скърби Той скърбеше,
И ангелът на присъствието Му ги избави;
Поради любовта Си и поради милосърдието Си Той сам ги изкупи,
Дигна ги и носи ги през всичките древни дни.
/Протестантски 1940/
Във всяка тяхна скръб Той ги не оставяше, и Ангелът на лицето Му ги спасяваше; по любовта Си и по благосърдието Си Той ги изкупи, взе и ги носи през всички древни дни.
/Православен/
Във всичките им скърби скърбеше,
И ангелът на присътствието му ги избави;
С любовта си и с милосердието си той ги изкупи,
И дигна ги, и носи ги във всичките древни дни.
/Цариградски/
In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.
/KJV/