за Христос

Горко на онези, които теглят беззаконието с въжета от лъжи
и греха - като с ремъци от товарна кола,

Слушай Исая 5:18
Исая 5:18

Препратки:

Други преводи на Исая 5:18: