за Христос

Исая 58:8-15   

8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората
и здравето ти скоро ще разцъфне;
правдата ти ще върви пред теб
и славата Господня ще ти бъде задна стража.
9 Тогава ще призоваваш и Господ ще отговаря!
Ще извикаш и Той ще каже: Ето Ме!
Ако махнеш отсред себе си хомота,
соченето с пръст и нечестивите думи,
10 ако подариш на гладния желаното от душата ти
и насищаш наскърбената душа,
тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината
и мракът ти ще бъде като пладне;
11 Господ ще те води всякога,
ще насища душата ти в суша
и ще дава сила на костите ти;
и ти ще бъдеш като напоявана градина
и като воден извор, чиито води не пресъхват.
12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места;
ще възстановиш основите на много поколения;
и ще те нарекат Възстановител на развалините,
Възобновител на места за заселване.
13 Ако отдръпнеш крака си в събота,
за да не вършиш своята воля в святия Ми ден,
и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане,
и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища
и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,
14 тогава ще се наслаждаваш в Господа;
и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята
и ще те храня в наследството на баща ти Яков;
защото устата Господни изговориха това.