за Христос

Исая 57:2,13,15,16,18,19   

2 Той се успокоява;
те си почиват на леглата си,
всеки, който ходи в правотата си.
13 Бог обещава помощ и изцеление
Когато извикаш, нека те отърват сбирщината на идолите ти;
но вятърът ще ги отнесе всички,
един лъх ще ги помете;
а който уповава на Мене, ще владее земята
и ще придобие святия Мой хълм.
15 Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността, Чието име е Святият:
Аз обитавам на високо и свято място,
още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
за да съживявам духа на смирените
и да съживявам сърцето на съкрушилите се,
16 защото няма да се съдя с хората вечно,
нито ще бъда винаги гневен;
понеже тогава биха примрели пред Мене
духът и душите, които съм създал.
18 Видях пътищата му и ще го изцеля;
още ще го водя и пак ще утеша него и наскърбените му.
19 Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ,
ще кажа: Мир, мир на далечния и близкия;
и ще го изцеля.