за Христос

Блажен онзи човек, който прави това,
и онзи човешки син, който се държи за него,
който пази съботата да не я оскверни
и въздържа ръката си да не стори никакво зло.

Слушай Исая 56:2
Исая 56:2

Препратки:

Други преводи на Исая 56:2:

Блажен човекът, който прави това, и човешкият син, който се държи за него, който пази съботата да не я оскверни и пази ръката си да не стори никакво зло.
/Верен 2002/
Блажен онзи човек, който прави това,
и онзи човешки син, който се държи за него,
който пази съботата да не я оскверни
и въздържа ръката си да не извърши никакво зло.
/Библейско общество 2000/
Блажен оня човек, който прави това,
И оня човешки син, който се държи за него,
Който пази съботата да я не оскверни,
И въздържа ръката си да не стори никакво зло.
/Протестантски 1940/
Блажен е мъжът, който върши това, и синът човешки, който се здраво придържа о това, който пази съботата да я не оскверни и варди ръката си, да не върши никакво зло.
/Православен/
Блажен онзи человек който прави това,
И онзи человечески син който го държи,
Който пази съботата да я не оскверни,
И държи ръката си да не стори никакво зло.
/Цариградски/
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.
/KJV/