за Христос

Защото Моите помисли не са като вашите помисли,
нито вашите пътища - като Моите пътища, казва Господ.

Слушай Исая 55:8
Исая 55:8

Препратки:

Други преводи на Исая 55:8: