за Христос

И определиха гроба Му между злодеите,
но след смъртта Му - при богатия;
защото не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата Му.

Слушай Исая 53:9
Исая 53:9

Препратки:

Други преводи на Исая 53:9: