за Христос

Той беше презрян и отхвърлен от хората,
човек на скърби и навикнал на печал;
и както човек, от когото хората отвръщат лице,
презрян беше и за нищо не Го счетохме.

Слушай Исая 53:3
Исая 53:3

Препратки:

Други преводи на Исая 53:3:

презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал #или: болест; и двете думи могат да са и физически, и душевни страдания#. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.
/Верен 2002/
Той беше презрян и отхвърлен от хората,
човек на скърби и навикнал на печал;
и както човек, от когото хората отвръщат лице,
презрян беше и за нищо не Го счетохме.
/Библейско общество 2000/
Той бе презрян и отхвърлен от човеците.
Човек на скърби и навикнал на печал;
И, както човек, от когото отвръщат хората лице,
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
/Протестантски 1940/
Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме.
/Православен/
Презрен и отхвърлен от человеците:
Человек на скърби и навикнал на болест;
И, както человек от когото отвръща някой лице, презрен бе,
И за нищо го не вменихме.
/Цариградски/
He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
/KJV/